Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.galanterie-veronika.cz. Podmínky upravují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel (právnická osoba), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem. 

Vymezení pojmů 

Dodavatel/prodávající – Jaroslava Piňosová, sídlem Domamyslická 274/33, 796 04 Prostějov, IČO: 60694718, DIČ: CZ6056051122 neboli osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby. 

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. 

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky. 

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní může být odeslání zboží odmítnuto. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.galanterie.veronika.cz jsou závazné. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři objednávky. 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny. 

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.galanterie.veronika.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám. 

Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. 

Doprava zboží 

Pokud je zboží skladem, je expedováno do 2-3 dnů. V případě, že není skladem, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem) o možném termínu dodání. 

Zboží zasíláme Českou poštou, Zásilkovnou doporučeně nebo na dobírku. Cena poštovného a balného se vypočítává z přepravní velikosti, hmotnosti a ceny objednaného zboží. Cena za službu je zobrazena při dokončování Vaší konkrétní objednávky po výběru požadovaného způsobu doručení a platby. 

Odstoupení od smlouvy 

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. 

Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné). 

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. 

Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky a své požadavky konkretizujte písemně v emailu či v zásilce u zboží, které budete vracet. 

Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu. 

Musí být nepoškozené a kompletní. 

S originálním dokladem o koupi, popřípadě číslem objednávky. 

V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku!!! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Reklamace zboží a vrácení peněz 

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců. 

Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupenaa to bez odkladu, ihned po zjištění závady. 

V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu. 

V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné. 

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi s uvedením čísla objednávky. 

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.